het holografisch nu

Verleden en toekomst zijn door de geest geschapen illusies om grip te krijgen op het leven. De enige werkelijkheid is het nu, het holografisch nu. Bij een hologram draagt elk deel van een opgenomen beeld het gehele beeld van het hologram in zich. Het nu omvat het gehele verhaal van verleden en toekomst. Om verleden en toekomst te kennen hoef je daarom alleen maar in het nu te kijken. Wanneer je dat doet zie je de ene betekenis in de andere, het verleden in de toekomst en omgekeerd.

Zie ook: duurzaam