spiritualiteit

Taalkundig stamt het begrip spiritualiteit af van het Latijnse spiritus: adem, geest. Het is verwant aan het Hebreeuwse roeach: adem. Het is de lucht die God in de eerste mens blies. De levensadem waarmee hij Adam het leven schonk.

Binnen het Christendom staat spiritualiteit gelijk aan het jezelf nederig en devoot overgeven aan deze goddelijke kracht. Binnen de esoterie staat het gelijk aan het ervaren van fijnstoffelijke en onstoffelijke krachten.

Voor mij betekent spiritualiteit het mezelf bewust zijn van de levenscheppende kracht. Op zoek naar dit bewustzijn, zie en beleef ik dingen. Ik laat ze los en ga verder op een weg zonder begin en einde, een weg waar ik geniet omdat ik er ben.

Dit was de eerste van acht geselecteerde columns in de categorie ‘spiritualiteit’.
1. spiritualiteit
2. Wat is spiritualiteit?
3. Wat is spiritualiteit voor mij?
4. spirituele wereld
5. spiritueel feestje
6. ik zoek een spirituele man
7. toegepaste spiritualiteit
8. wetenschap en spiritualiteit