beeldenstorm

Je lichaam vormt het natuurlijk startpunt voor een geestelijke zoektocht. Zo helpt seksualiteit je om de kracht en reikwijdte van intimiteit te ontdekken. Soms helpen anderen je op je zoektocht. Het risico is dat je hen en hun ideeën gaat verheerlijken. Dat ze een doel op zich worden. Dit leidde tijdens de reformatie tot de beeldenstorm. Protestanten vernietigden de heiligenbeelden in de kerken omdat ze hen afleidden van de goddelijke boodschap. Geen mensen maar de bijbel, de fysieke spreekbuis van de goddelijke boodschap, diende in hun ogen het startpunt te zijn, het schip dat je naar je bestemming voert. Ze beseften niet dat ook zij schepen achter zich moeten verbranden om hun bestemming te bereiken.

Zie ook: het doel heiligt de middelen