persoonlijke identiteit

Je identiteit is het eigene van je persoon, dat wat je uniek en herkenbaar maakt. De meeste mensen ontlenen hun identiteit aan de groep waar ze lid van zijn: volk, familie, cultuur, economische gemeenschap enz. Deze identiteit is betrekkelijk. Iedere verandering in de groep doet je persoonlijke identiteit wankelen. Om dit te voorkomen dien je je groepsidentiteit af te zonderen van je persoonlijke identiteit. Dit doe je door zelfreflecterend en zelfkritisch de invloed van de groep op je persoonlijkheid vast te stellen en los te laten. Wat overblijft is je persoonlijke identiteit. Door hier je onverdeelde aandacht op te richten ontdek je dat je identiteit minder uniek is dan gedacht. Je blijkt haar te delen met anderen.

Zie ook: ondeelbaar bewustzijn