meteorietinslag

Er is bewijs gevonden dat er niet alleen 66 miljoen jaar geleden een meteorietinslag heeft plaatsgevonden maar ook 200 miljoen jaar geleden. De eerste inslag maakte het ontstaan van de dinosauriërs mogelijk. De tweede liet hen weer verdwijnen. Wanneer ik dit tot me door laat dringen besef ik de betrekkelijkheid van het leven. Ook de mens kan in één klap worden weggevaagd. Dit besef roept de volgende retorische vraag bij me op: Is het doel van de evolutie het creëren van een hoog ontwikkeld menselijk ras en zal er voldoende tijd zijn om dit doel te bereiken of is het doel al bereikt met het besef dat er geen hoog of laag en geen verleden of toekomst bestaat?