het grote misverstand

We bevinden ons op een planeet die nooit stil staat. Ons DNA is een dans van eiwitten, een atoom een energetische dans. Als stille getuige van de allesomvattende beweging besef je dat het verstand het mis heeft. Leven en dood zijn geen vaststaande feiten, ook zij zijn voortdurend in beweging, in een continue wisselwerking met elkaar verbonden. Het zijn illusies door het verstand geschapen binnen de grenzen van ruimte en tijd.