wanneer iets te mooi is om ..

Vanuit maatschappelijk en praktisch oogpunt is het goed om geweld en ongezonde situaties uit de weg te gaan. Los van het feit dat we hierin soms doorslaan en alles afwijzen dat ook maar een beetje agressief of ongezond lijkt is de grootste fout die we maken dat we het doortrekken naar de spiritualiteit. We wijzen bijvoorbeeld het kwade af ten gunste van het goede, het lelijke ten gunste van het mooie. In de spirituele beleving staat het ene echter niet boven het andere, het mooie niet boven het lelijke. Wil je dit ervaren laat de volgende uitspraak dan diep tot je doordringen: Wanneer iets te mooi is om waar te zijn dan is het niet waar.