hebzucht

De ex-directeur vastgoedontwikkeling bij het Bouwfonds, verklaarde in het NRC dat hij als projectontwikkelaar mensen had omgekocht. Het mocht van mijn werkgever, die wist ervan. In een interview met Leon de Winter in Elsevier zei hij: Ik had altijd de droom dat ik rijk wilde worden. Dat betekent voor mij: doen en laten wat ik wil. Blind voor zijn omgeving kocht hij mensen om voor macht en persoonlijke rijkdom. Nu hij juridisch wordt vervolgd is zijn verweer: Anderen deden het ook. En klaagt: Wat mij is overkomen is `way over the edge`.

Zie ook:
consumptiemaatschappij
gemakzucht en winstbejag