uitdaging

Het is mode om elk probleem een uitdaging te noemen. Dit woord suggereert namelijk dat je iets aan een probleem wilt doen. Grote praktische problemen pakken we meestal wel aan. Kleine persoonlijke problemen gaan we uit de weg.

We rechtvaardigen dit met uitspraken als: Daar heb ik nu geen zin in. Waarom moet alles altijd zo moeilijk zijn? Ook deze gedachten en gevoelens vormen echter een uitdaging. Ze dagen je uit om de weerstand onder ogen te zien die er onder verborgen zit.

Vaak zit de weerstand verborgen in keuzes als: De ander tot vijand verklaren om niet zelfkritisch te hoeven zijn. Kiezen voor de gemakkelijke weg in plaats van de moeilijke weg. Het herkennen en erkennen van deze keuzes vormt misschien wel de grootste uitdaging.