bot zonder het te willen

Soms zijn we bot zonder het te willen. Ben je in dat geval toch verantwoordelijk voor wat je zegt en hoe je iets zegt? Ik sta stil bij het eerste antwoord dat in me opkomt: Onze communicatie wordt bepaald door wat we anderen laten horen en zien. Ik ga verder, reik dieper in mezelf. Ik herinner me de uitspraak van iemand die zei: “Het komt ruw uit haar mond maar uit een goed hart.” Hoe weet hij dit? Is het een gok of laat hij zich leiden door de positieve daden van de vrouw over wie hij spreekt? Terwijl ik me dit afvraag besef ik dat er nog een derde mogelijkheid is. Misschien baseert hij zich op de opvatting dat alles liefde is. De kans dat iemand deze liefde ervaart is echter klein. De meesten ervaren haar maar sporadisch. Ik keer terug naar mijn eerste antwoord. Hoe goed je bedoelingen ook zijn en hoe liefdevol je ook bent, je bent ook verantwoordelijk voor wat je zegt en hoe je iets zegt.

Zie ook: goede bedoelingen