verdriet

Veel mensen proberen hun verdriet te ontkennen. Zij beseffen niet dat verdriet niet kan worden ontkend. Verdriet blijft opspelen totdat je het hebt beleefd. Wanneer je het hebt beleefd is de herinnering aan de oorzaken en omstandigheden echter nog niet verdwenen. Accepteer deze als een feit. Versterk de herinnering niet door ze steeds opnieuw op te rakelen of door ze te vullen met denkbeeldig verdriet.