stoïcijns

Het begrip stoïcijns heeft voor veel mensen een negatieve betekenis: cynisch, ongevoelig en gelaten. Dit is een simplificatie van het gedachtegoed van de stoïsche wijsbegeerte (300 v. Chr. – 200 n. Chr.). Deze stelt dat de dingen zijn zoals ze zijn, dat ze vastliggen. De negatieve betekenisgevers lijken zich te focussen op dit uitgangspunt. Ze gaan voorbij aan het tweede uitgangspunt van de stoïcijnen: Om niet te worden meegesleept door je emoties en door de rampen die op je weg komen is het belangrijk dat je middels de ratio inzicht krijgt in de aard der dingen en bepaalt hoe je er het best op kunt reageren.