resocialisatie

Onze cultuur is vergeven van het idee dat we het leven en onze omgeving kunnen vormen zoals we dat zelf willen. Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen zijn lot in eigen hand kan nemen, ook criminelen. Wij bieden ze daarom resocialisatie programma’s aan. In het verlengde daarvan zijn we ook tegen de doodstraf. Deze zou de barbaarse tijden doen herleven waarin dingen goed of slecht waren, waarin we waren overgeleverd aan god of aan de duivel. Ons geloof in de maakbaarheid van de mens komt echter steeds meer onder druk te staan. Er zijn terroristen en psychopaten bij wie de resocialisatie niet lijkt te lukken. Of zoals ik een van hen in een documentaire hoorde zeggen ‘Ik heb gedaan wat ik deed omdat ik ben die ik ben.’ Wanneer zijn mening de algemene overtuiging wordt dan betekent dit het einde van de resocialisatie programma’s en de invoering van de doodstraf.

Zie ook:
the American Bubble
de maakbare mens
helemaal jezelf zijn
verharding