resocialisatie

Onze cultuur is vergeven van het idee dat we het leven en onze omgeving kunnen vormen zoals we dat zelf willen. Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen zijn lot in eigen hand kan nemen, ook criminelen. Wij bieden ze daarom resocialisatie programma’s aan. In het verlengde daarvan zijn we ook tegen de doodstraf. Deze zou de barbaarse tijden doen herleven waarin dingen goed of slecht waren, waarin we waren overgeleverd aan god of aan de duivel. Ons geloof in de maakbaarheid van de mens komt echter steeds meer onder druk te staan. Er zijn terroristen en psychopaten bij wie de resocialisatie niet lijkt te lukken. Steeds vaker vinden we dat het niet blijkt te lukken. Dit zou wel eens het einde kunnen betekenen van onze overtuiging. Het resocialisatieproces is dan alsnog een succes geworden, alleen anders dan we hadden gedacht.

Zie ook:
the American Bubble
de maakbare mens
helemaal jezelf zijn
verharding