pingelen

Pingelen is het verschijnsel dat de brandstof  in de cilinder van een benzinemotor ontbrandt voordat de bougie een vonk heeft afgegeven. Pingelen is slecht voor de motor omdat het een tegengestelde kracht uitoefent op de krukas.  Op dit moment heb ik allerlei gezondheidsproblemen waarbij het ongecontroleerd trillen van mijn kaak een van de verschijnselen is. Ik heb het idee dat dit net als bij een motor een slecht teken is. Bij een motor kan pingelen ontstaan door verkeerd rijgedrag, verkeerde koeling, verkeerde brandstof of ongerechtigheden in de cilinder. Om de vergelijking door te trekken naar mijn lichaam: Ik heb het idee dat het trillen ontstaat doordat mijn geest oververhit is of doordat er ongerechtigheden in mijn hersenen zitten. Ik ben te weinig vakman om te weten wat de oorzaak is. Ik zal hiervoor dan ook een beroep doen op de deskundigheid van een arts. Totdat dit is gebeurd heb ik de neiging te pingelen met mijn leven. Af te dingen op de tijd van leven die ik nog heb.