machtsstreven

Het streven naar macht zit diep in onze genen verankerd. Het is de drang van de leider om zijn overlevings- en voortplantingskansen te vergroten door anderen ondergeschikt aan hem te maken. In crisissituaties, zoals oorlog en armoede, wordt dit meestal wel geaccepteerd. In tijden van vrede en welvaart wordt het afgekeurd. Karakter en persoonlijk gezag vervangen dan de macht. Dit betekent niet dat het machtsstreven op dat moment is verdwenen. Er zijn ook in die omstandigheden mensen die menen dat zij op grond van hun hiërarchische positie of rijkdom recht hebben op macht. Aangezien dit niet wordt getolereerd proberen ze via politieke spelletjes en slinks gedrag de macht toch naar zich toe te trekken.