lockdown

Bij een volledige lockdown beslist een autoriteit om een groep mensen af te sluiten van de buitenwereld. Een lockdown waarbij het overgrote deel van de Nederlanders verplicht thuis moet blijven om het coronavirus te bedwingen botst met het vrijheidsgevoel in een democratie. Tot nu toe zijn alleen de minst democratische partijen PVV en FvD voorstander van een volledige lockdown. Stel dat andere politieke partijen hierin meegaan, wat zijn dan de gevolgen? Op korte termijn kan een afgedwongen lockdown de virusbesmetting afremmen. Op lange termijn kan het virus weer in alle hevigheid toeslaan. Wanneer er op dat moment geen vaccin of geneesmiddel is dan zal dat tot dwingender maatregelen leiden. Dit kan de rol en positie van autoritaire leiders versterken en tot onderdrukking leiden van de voorstanders van individuele vrijheid.

Zie ook:
totale lockdown
retraite
coronavirus
musicus