levensfasen

Als tiener ga je op zoek naar een sociaal netwerk van vrienden en vriendinnen. Als twintiger ga je op zoek naar kennis en vaardigheden. Als dertiger wil je deze verworvenheden verzilveren in een carrière. Als veertiger vraag je jezelf af: Is dit het nou? Sommige veertigers gaan vervolgens op zoek naar wat ze hebben gemist of wat ze denken te hebben verloren. Anderen worden milder, krijgen meer oog voor de mensen om hen heen. Weer anderen gaan op zoek naar wat de mens overstijgt. Wanneer ze blijven zoeken ontdekken ze dat ze een noot waren in de harmonie van het leven, nu eens zuiver dan weer vals.

Zie ook: streven naar volmaaktheid