drogreden

Voor elk standpunt, elke actie is een argument te bedenken. Zelfs iets gruwelijks als moord wordt acceptabel voor de dader zodra hij er argumenten bij heeft bedacht. Veel van de argumenten die we bedenken zijn drogredenen. Ze bedriegen en misleiden je. In plaats van in de echte wereld plaatsen ze je in een denkbeeldige wereld die wordt begrensd door de argumenten die je hebt bedacht.

Zie ook:
vicieuze gedachtecirkel
foefelen
rationeel of emotioneel