geen stappenplan

Het woord bewustwording is misleidend. Het veronderstelt dat het bewustzijn zich in stappen aan je openbaart. Dit is niet altijd zo. Je kunt je plotseling bewust zijn van iets. Nu eens van je karakter, dan weer van je verbondenheid met de mensen en de wereld om je heen. Een enkele keer reikt je bewustzijn dieper en sta je oog in oog met de scheppende kracht in je. Soms ben je zelf het oog dat ziet, weet en creëert. Om dit te kunnen ervaren hoef je geen bepaald traject af te leggen. Het enige dat je dient te doen is ongebonden en aandachtig in het leven staan.