deprogrammeren

Wij zijn ware programmeurs. Programmeren voortdurend onze hersenen. Blijven hiermee doorgaan totdat we vastlopen in onze eigen programmering. Dit gebeurt met name wanneer we bepaalde gedachtepatronen herhalen zonder ons af te vragen waar we mee bezig zijn. Door zelfreflectie en zelfkritiek kun je deze patronen ontrafelen. Wanneer je hier niet op tijd mee begint word je de gevangene van de programmering. Vervolgens zul je jezelf moeten deprogrammeren om je te bevrijden uit het web dat je hebt gesponnen. Dit deprogrammeren vindt volgens sommigen ook plaats aan het einde van je leven wanneer je op het moment van sterven de spiegel krijgt voorgehouden van alles wat je goed en fout hebt gedaan. Volgens anderen reikt deze deprogrammering niet ver genoeg en krijgt het een vervolg in het vagevuur of in de hel. Ook in dit soort gedachten kun je vastlopen. Deprogrammeer ze daarom.

Zie ook:
terugblik op mijn leven
angstcyclus