conflicten

Conflicten leiden vaak een sudderend bestaan. De drang om ze op te lossen is er wel maar zit verstopt in een brok opgebouwde spanning. In plaats van deze spanning te delen met degene met wie je het conflict hebt, praat je erover met collega’s of met vrienden en bekenden. Dit kan ertoe leiden dat degene met wie je het conflict hebt zijn spanning nog steeds heeft terwijl jij ervan verlost bent. Je lost het conflict niet op door er met een ander over te praten. Toch kan een gesprek met een buitenstaander nuttig zijn. Het dient dan wel aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo mag het er niet toe leiden dat de drang om het conflict op te lossen wegebt. Ook mag het er niet toe leiden dat je jezelf traumatiseert, dat je bevestiging probeert te krijgen van je frustraties. Je zult je in dit gesprek vooral moeten richten op het analyseren van de situatie en op je eigen bijdrage aan het ontstaan en in stand houden van het conflict. Ook zul je op zoek moeten gaan naar de behoeften van jezelf en van de ander. Achter conflicten gaan immers vaak behoeften schuil die niet worden erkend. Door je open te stellen voor deze behoeften en er iets mee te doen leg je de basis voor de oplossing van het conflict.

Zie ook: verborgen achter ..