emotionele chantage

Emoties zijn bedoeld om in crisissituaties te overleven door te vechten, te vluchten of door je samen met anderen te beschermen tegen het gevaar. Emoties zijn daarmee nuttig en zelfs noodzakelijk voor de communicatie binnen een groep. De afhankelijkheid van emoties maakt je echter ook vatbaar voor emotionele chantage. Hierbij dwingt iemand gunsten van je af door emotionele druk op je uit te oefenen. Bijvoorbeeld met het verwijt dat je niet voldoet aan je sociale verplichtingen. Verstoting is de straf op het niet nakomen van deze verplichtingen. Dit maakt mensen voorzichtig. Hierdoor ontstaan er allerlei indirecte vormen van communicatie zoals het jezelf presenteren als slachtoffer: ‘Als je van me hield dan zou je dat niet doen.’ Emotionele chantage is niet uit te bannen. Het ligt in onze natuur dat we een beroep doen op elkaar. Je kunt er wel mee leren omgaan. Het begint met het jezelf bewust worden van de invloed van de groep. Het eindigt met een assertieve houding waarbij je de ander niet aanvalt maar erkent in zijn waarde en hem of haar een spiegel voorhoudt: ´Ik begrijp best dat je wilt dat ik bepaalde dingen doe. Ik vind het niet prettig wanneer je suggereert dat ik niet van je hou.´