business spiritualiteit

CEO (Central Executive Officer) ofwel algemeen directeur is de hoogste management functie binnen een organisatie, de droom van veel managers. De meesten beseffen echter niet de zwaarte van de functie. Zo ben je, wanneer de bedrijfsresultaten tegenvallen, vaak de eerste die moet vertrekken, denk aan de coach van een voetbalelftal. Voor veel managers is dit ‘all in the game’. Moeilijker wordt het wanneer ze naar een zijspoor worden gerangeerd omdat ze, in de ogen van de raad van bestuur, opgesloten zitten in een ivoren toren van abstracte plannen of omdat ze zich juist te veel bezighouden met de uitvoering. De uitdaging ligt in het midden: centraal, in de balans tussen concreet en abstract.