pelgrims in een gatenkaas

We zijn pelgrims, reizigers met een spiritueel doel. Als pelgrim zijn we op zoek naar het metafysische, naar dat wat achter het fysieke, wereldlijke schuil gaat, op zoek naar de gaten in de gatenkaas. We zijn er zo van overtuigd dat we het spirituele in de lege gaten zullen vinden dat we de leegte tot doel verheffen. Omdat de leegte niets concreets in zich heeft vullen we haar met onze verbeelding. Vergeten dat het wezen van de gatenkaas zit in de gaten en in de kaas, in de leegte en in de volheid.

Zie ook:
gatenkaas
de egokuil
er zijn veel wegen die ..