Maslow

Volgens Maslow dienen eerst de basisbehoeften eten, veiligheid en sociale erkenning te zijn ingevuld voordat er ruimte is voor zelfontplooiing. Zijn theorie is nooit wetenschappelijk bewezen. Bovendien zijn er allerlei voorbeelden van mensen die in mensonterende omstandigheden zijn ongelijk bewijzen. Toch is het te kort door de bocht om te stellen dat zijn theorie geen kern van waarheid bevat. Veel mensen hebben een concrete basis nodig om de eerste stappen in hun geestelijke groei te kunnen zetten. Deze basis is te vergelijken met de stuwraket die nodig is om een mens buiten de aantrekkingskracht van de aarde te brengen. Aangekomen in de vrije ruimte is de raket slechts afval.