kleineren

Ik erger me eraan wanneer iemand wordt gekleineerd met denigrerende en badinerende opmerkingen. Wanneer deze persoon wordt toegesproken alsof hij een emotioneel kind is dat zichzelf niet in de hand heeft. Het voorvoegsel de- in denigreren geeft een beweging naar beneden aan, nigrere komt van het Latijnse nigrare, zwart maken. Badineren stamt van het Franse badiner wat schertsen betekent. Andere woorden voor schertsen zijn: spotten, schimpen, smalen. Voorbeelden van kleinerende opmerkingen: ‘Doe eens normaal man.’ (Wilders tegen Rutte), ‘Ik merk bij u een bepaalde irritatie. Ik snap dat u vermoeid bent. Ik vraag u toch wel om normaal een debat te kunnen voeren.’ (Kuzu tegen Arib)

Zie ook:
grensoverschrijdend gedrag
politieke beschaving