kijkersfile

Wij zijn ons voortdurend bewust van mogelijke gevaren. Een van de gevolgen is dat we, zodra we met een ongewone situatie worden geconfronteerd, onze aandacht erop richten. De onbekende situatie kan namelijk ingrijpende gevolgen hebben. Ook emoties van anderen hebben een dergelijke signaalfunctie. Zij kunnen door iets gevaarlijks zijn opgewekt waar we zelf ook mee te maken kunnen krijgen. Dit is de reden waarom we op de snelweg onze aandacht richten op ongelukken. Niet omdat we simpele zielen zijn die zich door nieuwsgierigheid laten leiden maar omdat een ongeluk ons automatisch alert maakt. Dit beperkt zich niet tot de snelweg. De media hebben er een kunst van gemaakt om onze aandacht te trekken met onbekende situaties en emoties. Politici wijzen je op gevaren om je op die manier aan zich te binden. Wil je minder door dit alles worden beïnvloed, herken en erken dan je natuurlijke waakzaamheid en leer sneller echte gevaren te onderscheiden van denkbeeldige gevaren.

Zie ook:
opgeklopt nieuws
de mens is van nature goed
primaire emotie