gewoon verlicht

In spirituele zin is het woord verlichting een contradictio in terminis. Je verlicht iets wat donker is. Wanneer je verlicht bent besef je dat er geen verschil is tussen licht en donker. Er hoeft niets te worden verlicht. Toch wordt het woord verlichting niet voor niets gebruikt. Een verlicht mens beseft dat wat hij zoekt er altijd al was. Dit besef dringt in zijn duale geest door als licht. Zodra hij dit licht ervaart beseft hij dat wat hij ervaart heel gewoon is. Gewoon zijn komt van wonen, ergens thuis zijn, vertrouwd zijn met iets.

Zie ook: Ben ik verlicht?