passie

Het woord passie stamt af van het Latijnse werkwoord voor lijden: pati. Het werd oorspronkelijk vooral gebruikt voor het passieverhaal, het lijdensverhaal van Christus die, gedreven door de liefde voor de mens, het lijden op zich nam om hem te bevrijden van zijn lijden. Deze onvoorwaardelijke inzet van je liefde voor een zaak gebruiken we nog altijd als betekenis voor het woord passie. Tot op de dag van vandaag spreken mensen die een passie voor iets hebben ons aan. We laten ons graag door hen motiveren of zoals het woord motiveren het zegt, we laten ons door hen in beweging zetten. Dat dit niet altijd even gemakkelijk is blijkt uit het woord passief. Dit is afgeleid van hetzelfde Latijnse begrip pati. Het betekent: lijdzaam, niet actief. De scheidslijn tussen passie en passief is taalkundig heel dun. Wanneer je stilstaat op deze scheidslijn ontdek je dat er zelfs geen verschil is.

Zie ook:
met hart en ziel
dissonanten en consonanten