eros

Volgens Freud is eros een van de belangrijkste krachten in de mens. We ervaren echter alleen de seksuele variant ervan, de lustbeleving. Eros is meer dan dat. Het is de levensdrift, de scheppende kracht in de mens. Deze uit zich niet alleen in de voortplantingsdrift maar in alles dat we creëren.