zelfdoding

Wanneer je het woord zelfdoding gebruikt is het alsof je jezelf wilt afzetten tegen de beladen term zelfmoord. De algemene opvatting is dat je jezelf niet hoort te doden. Je dient voor het leven te kiezen. Doe je dit niet dan ben je een moordenaar. De vraag is: Heb je wel een keuze? De hersenen van suïcidale mensen blijken volgens neurologen anders te zijn dan van niet-suïcidale personen. Dit leidt tot vragen als: Is zelfdoding een normale reactie van abnormale hersenen? Is het een van de vele gezichten van het leven waar je geen keuze in hebt zoals de kleur van je ogen? Maakt ons denken met haar morele standpunten, gevoed door de angst voor de dood, ons slechts wijs dat je dient te kiezen voor het leven?

Zie ook: als de dood een keuze is