zelfbeeld

We creëren in de loop van ons leven een zelfbeeld. Dit beeld is opgebouwd uit wat we hebben bereikt, gevoeld, en gedacht. De meeste mensen kunnen dit beeld maar moeilijk loslaten. Ze zijn continu bezig het te versterken en te verdedigen, bezig met wat ze hebben gedaan en wat hen is aangedaan. Eisen respect voor hun afgodsbeeld. “Weet je wel wie ik ben?” “Weet je wel wat ik allemaal voor je heb gedaan?”