watjes

We leven in een feminiene cultuur. De mannelijke aspecten van het gevoel komen daardoor onvoldoende tot ontwikkeling. In hun jeugd leren mannen om hun agressie te onderdrukken in plaats van deze te vormen. Bekritiseerd door hun partner oefenen ze zich vooral in het tonen van hun zwaktes. In het werk richten ze zich vooral op het versterken van soft skills als: luisteren naar en afstemmen op de ander. Ze gaan voorbij aan de mannelijke aspecten van hun gevoel: geconcentreerd op je doel afgaan. Er niet om heen draaien, de koe bij de horens vatten. Ze lijken te zijn vergeten hoe ze als jongetje plassend een boom probeerden te raken. Hoe ze bij het voetballen een punt probeerden te scoren. In plaats van te leren de eigen krachten te focussen en op de omgeving af te stemmen, koesteren ze zichzelf liever in de roze watten van het vrouwelijk gevoel.

Zie ook: agressie