Wat drijft mij voort?

De vraag blijft terugkomen: Wat drijft mij voort? Is het mijn voortplantingsdrift, mijn overlevingsdrang  of is het misschien de oerknal die in mij voortraast? Stel dat het de oerknal is, wat heeft deze dan in beweging gezet? Ik besef dat ik niet verder kom met deze vraag. Formuleer ik de vraag misschien verkeerd? Moet ik het woord ‘wat’ in ‘Wat drijft mij voort?’ loslaten? Bestaat er geen oorzaak en gevolg? Zijn oorzaak en gevolg slechts axioma’s zonder welke mijn denken niet kan functioneren? Waarom laat ik trouwens de hele vraag niet los? Ik glimlach terwijl ik in de spiegel van de ziel kijk en voel de rust van wat was, is en zal zijn.

Zie ook:
Waar komt mijn drive vandaan?
oerkracht
parallel denken