waarheid

Geloof is voor de meeste gelovigen het onwankelbare vertrouwen dat je de waarheid kent. Een waarheid die is geopenbaard door goddelijke personen en is opgetekend in heilige boeken. Dit geloof in een concrete, ‘letterlijke’ waarheid heeft voor velen een grote aantrekkingskracht. Je hoeft namelijk niet zelf op zoek te gaan naar de waarheid. Je hoeft alleen maar dat wat in de heilige boeken staat te accepteren als de waarheid. Er is nog een andere vorm van geloof. Het vertrouwen dat de waarheid zit opgesloten in jezelf. Je ontdekt deze door je gedachten, gevoelens en gedrag aandachtig te observeren en door de geschreven en ongeschreven antwoorden die je vindt los te laten.

Zie ook:
overtuiging
religieuze samenzang
Hoe waar is de waarheid?
godsbeeld