verwerkingsproces

Ieder mens maakt gebeurtenissen mee die krachtige emoties opwekken. Wanneer deze niet bewust worden ervaren dan spelen ze later weer op. Het (her-) beleven van emoties is de eerste stap in het verwerkingsproces. Je loopt daarbij het risico dat je ze gaat beoordelen vanuit je huidige normen. Dit kan ze versterken of nieuwe emoties opwekken.

Na de emotionele (her-) beleving volgt het rationele verwerkingsproces. Het verstand wil de gebeurtenis kunnen begrijpen om deze een volgende keer te kunnen voorkomen of om er op een andere manier mee om te gaan. Het rationele verwerkingsproces vindt plaats door de gebeurtenis onder woorden te brengen zonder er een oordeel over uit te spreken en door inzicht te ontwikkelen in de context waarbinnen de gebeurtenis heeft plaats gevonden.

Een emotionele gebeurtenis kan diepe sporen nalaten in het geheugen. Door een gebeurtenis steeds opnieuw op te rakelen verdiepen deze sporen zich. Je emoties kunnen daardoor gemakkelijk opnieuw opspelen. In de derde fase zul je daarom de herinnering aan de gebeurtenis moeten loslaten door je te richten op nieuwe gebeurtenissen in je leven.