tachtigjarige oorlog

Er zijn veel parallellen te trekken tussen de tachtigjarige oorlog en de onrust in islamitische landen. In 1568 brak in de Nederlanden een tachtig jaar durende oorlog uit die in 1648 eindigde met de vrede van Münster. Deze oorlog was niet alleen een oorlog tussen twee stromingen binnen het christendom, katholicisme en protestantisme. Het was ook een strijd over politieke macht. De Rooms-Duitse keizer Karel de vijfde had een groot Europees rijk gecreëerd met het katholicisme als ideologische pijler. Zijn opvolger Filips de tweede werd in 1566 geconfronteerd met de beeldenstorm waarbij katholieke kerken door protestanten werden geplunderd en beelden werden vernietigd. Deze opstand was een gevaar voor de eenheid van het rijk. Hij stuurde daarom de Spaanse generaal Alva naar de Nederlanden om de opstandige protestanten neer te slaan. Dit ging gepaard met grof geweld: martelingen, brandstapels en openbare onthoofdingen. Op dit moment vindt er in het Midden Oosten een soortgelijke strijd plaats, nu tussen Soennieten en Sjiieten. Ook hier zijn er mensen die één groot rijk nastreven, een kalifaat waar andersdenkenden worden gemarteld en vermoord. Laten we hopen dat het bij hen geen tachtig jaar duurt voordat er vrede is.