spirituele politiek

Compromissen hebben voor sommigen een negatieve klank. Het zijn volgens hen overeenkomsten waar niemand bij wint en iedereen verliest. Je kunt er ook anders naar kijken. Compromissen vertegenwoordigen in een democratie de opvattingen en standpunten van een brede laag van de bevolking. Dit geeft politieke rust en veiligheid. Politici moeten hier wel iets voor doen. Om compromissen te kunnen sluiten moeten ze hun ego en partijbelang terzijde schuiven om zich onbevooroordeeld en vanuit meerdere invalshoeken te kunnen richten op het oplossen van een probleem. Anders gezegd: Ze moeten onthecht kunnen onderhandelen, spirituele politiek bedrijven.

Zie ook:
Het einde van de democratie?
onthecht handelen
de yoga van het denken
verklaring