Categorie: hormonale liefde

Veel van wat we liefde noemen is het effect van liefdeshormonen.

Zie ook de categorie onze hersenen.

verbonden in liefde

Ik heb moeite met het begrip liefde. Veel van wat we liefde noemen is slechts het effect van de verliefdheidshormonen noradrenaline, fenylethylamine, dopamine en de knuffel- en hechtingshormonen oxytocine en vasopressine. Liefde is meer dan het effect van deze hormonen. Liefde is ook vragen, luisteren, inspireren en ondersteunen. In een relatie leidt dit tot een gevoel van verbondenheid. Echte liefde gaat zelfs nog een stap verder. Bij echte liefde verdwijnen de hormonale effecten en de persoonlijke verbondenheid naar de achtergrond en ervaar je een diep gevoel van verbondenheid met het leven zelf. Een tijdloos en intens gevoel van liefdevolle verbondenheid met alles en iedereen.

Zie ook:
kip of ei? (2)
neurologisch geluk
bijzonder

neurologisch geluk

Er zijn drie neurotransmitters die belangrijk zijn voor een genotservaring. Wanneer ik me beperk tot de belangrijkste functies dan is dopamine het molecuul dat je ertoe aanzet om iets te bereiken. Serotonine geeft rust, zelfvertrouwen en een lichte euforie. Adrenaline levert de fysieke kracht. Deze drie neurotransmitters maken het mogelijk om te genieten van je werkzaamheden. Genot is echter nog geen geluk. Geluk wordt ook bepaald door de mate waarin je vrede en liefde ervaart. Hiervoor heb je endorfines nodig, opiaatachtige hormonen. Om de liefde in een breder verband te ervaren heb je bovendien oxytocine nodig, het knuffelhormoon. Dit hormoon zorgt ervoor dat je jezelf verbonden voelt met anderen. Wil je het hoogst mogelijke neurologisch geluk ervaren dan zullen al deze hormonen en neurotransmitters op elkaar afgestemd moeten zijn in een gezonde mix van activiteiten behorende bij de afzonderlijke functies. Wil je zielsgelukkig zijn dan zul je dit neurologisch geluk niet-reactief moeten leren observeren en loslaten.

Zie ook:
zielsgelukkig
vlooien
meer dan ..
verbonden in liefde

man-vrouw epos

Wat is toch de aantrekkingskracht tussen man en vrouw? Hoe meer ik me in deze vraag verdiep hoe meer ik besef dat het antwoord dat ik zoek de dans van de hormonen overstijgt. De aantrekkingskracht tussen man en vrouw is een spel van alles in de hand hebben en jezelf overgeven, van kracht en kwetsbaarheid, van begeren en begeerd worden. Met dit spel van aantrekken en afstoten creëren man en vrouw een heldendicht waarin de een zichzelf ontdekt, een ander zichzelf verliest en weer anderen met elkaar versmelten zonder zich te verliezen.

Zie ook:
50 aantrekkelijkheden
epos

cougar world

Ik heb me de laatste dagen verdiept in de wereld van cougars en toy boys, van ouwe snoepers en groene blaadjes. Op basis van de vele interviews en documentaires die ik heb gezien besef ik dat ik een buitenstaander ben in het hormonale spel van hun verliefdheid. Ik kan er alleen maar met verwondering naar kijken. Los daarvan valt me iets anders op. De oudere man of vrouw is vaak zelfbewust, financieel onafhankelijk en heeft maling aan maatschappelijke conventies. De jongere partner lijkt te kiezen voor het comfort en de zekerheid die de oudere persoon verschaft. Dit zie ik vaker bij jongeren. Sommigen lijken alleen maar te willen genieten van de gevestigde maatschappij, de cougar world.

Zie ook:
yolo
derde generatie

eenwording

In een relatie groei je steeds meer naar elkaar toe. In het begin word je hierbij vooral gevoed door je hormonen, later door gezamenlijke doelen ‘huisje, boompje, beestje’. De eenwording die hierdoor ontstaat laat zich teruglezen in allerlei kleine dingen, van hetzelfde merk fietsen tot de opvattingen die je met elkaar deelt. Nadat de gemeenschappelijke doelen zijn gerealiseerd blijven sommige partners steken in deze fase en worden eenheidsdenkers, eenheidsworsten. Anderen gaan onafhankelijk van elkaar op zoek naar eenwording met het leven zelf. Zij ontdekken dat de activiteiten die ze beiden ontplooien misschien dan wel verschillend zijn maar uiteindelijk tot hetzelfde besef van één zijn leiden.

kip of ei? (2)

Volgens de wetenschap spelen zes hormonen een rol in de liefde. Bij verliefdheid zijn dat onder andere endorfines en bij een langdurige relatie oxytocine. De vraag is: Is liefde de optelsom van de effecten van al deze hormonen of is liefde een tijdloos iets dat altijd latent aanwezig is en zich manifesteert in de hormonale fabriek?

Zie ook:
kip of ei?
vlooien
meer dan ..
een klik met iemand hebben
bestemming
verbonden in liefde

huwelijksmix

Een goed huwelijk kent drie fases: verliefdheid, doel en stilte. Samen vormen ze de huwelijksmix. De overgang tussen de fases verloopt niet altijd even soepel.

In de eerste fase ligt het accent bij de verliefdheid. De hormonen spelen in deze fase een belangrijke rol. Zij verkokeren de blik: `liefde maakt blind`, Daarnaast prikkelen ze de genotscentra in de hersenen waardoor de band tussen de geliefden wordt versterkt. Ze zijn echter ook verslavend. In plaats van over te gaan naar de volgende fase gaan sommigen dan ook op zoek naar een nieuwe verliefdheid.

In de tweede fase zetten de geliefden de hormonale krachten om in praktische doelen. Vanuit de evolutie is deze fase bedoeld om kinderen zekerheid en veiligheid te bieden. Het werk dat er mee gepaard gaat kan een tweede huwelijkscrisis veroorzaken. Dit zal niet zo snel gebeuren wanneer het werk een bijdrage levert aan het gemeenschappelijke doel, het gezin. Wanneer echter de inspanningen dit doel te boven gaan dan wordt het risico van een breuk groter.

De uitdaging in de derde fase ligt in het in stilte samen genieten. Soms is het probleem in deze fase dat één van de partners nog te sterk opgaat in de vorige fase. Ook kunnen de activiteiten die tot dan toe gezamenlijk werden ontplooid niet geschikt blijken voor de nieuwe situatie. Velen gaan in deze fase dan ook op zoek naar andere doelen en activiteiten. Het risico is dat deze een eigen leven gaan leiden, de stilte verdringen die mensen dichter bij elkaar brengt.

Zie ook:
huwelijksaanzoeken
de huwelijksreis