Categorie: discipline

Discipline, belangrijk om je aandacht erbij te houden.

bezield

Er is een groot verschil tussen bezield worden en bezield zijn. Wanneer je bezield wordt, loop je het risico dat er met de bezielende kracht vervuilende elementen bij je naar binnen sluipen zoals godsdienstige en sociale dogma’s. Beter is het om onafhankelijk van de buitenwereld op zoek te gaan naar je ziel. Je ontdekt deze door gedisciplineerd je talenten te ontplooien. Gedisciplineerd in de zin van aandachtig en doelgericht bezig zijn zonder je doel los te laten. Het doel verdwijnt terwijl je aandachtig bezig bent. Bijvoorbeeld de muzikant die opgaat in de muziek en tijdens het spelen beseft dat hij niet de bespeler van zijn instrument is maar dat hij zelf het instrument en de muziek is. Het moment waarop hij niet bezield wordt maar de ziel is.

Zie ook: één met de schepping

crisis

Op het moment dat je snel moet reageren, verliest het verstand het vaak van het gevoel maar juist dan bewijst het verstand haar nut. Dit nut komt je niet aanwaaien. Je dient jezelf voor te bereiden, van tevoren na te denken over hoe je het best in een crisis kunt handelen en hoe je een oplossing snel en gedisciplineerd kunt uitvoeren. De inspanning die voor deze voorbereiding nodig is maakt het voor velen onaantrekkelijk om ermee bezig te zijn. Zij denken ‘Ik zie wel wat er gebeurt.’ Ze rechtvaardigen hun gemakzucht met argumenten als: ‘Ik leef nu.’ en ‘Ik ben geen pessimist.’

Zie ook: het gevecht van de eeuw

De vrije wil bestaat!

Volgens neurowetenschappers leiden onbewuste processen in de hersenen tot beslissingen die pas later tot je bewustzijn doordringen. Zij gaan er van uit dat je geen invloed kunt uitoefenen op dit onbewuste proces en dat er dan ook geen vrije wil bestaat. Niets is minder waar. De hersenen zijn meer dan een orgaan met voorgeprogrammeerde mogelijkheden en beperkingen. Het besluitvormingsproces in je hersenen wordt ook gestuurd door je bewuste gedachten. Niet de oppervlakkige gedachten waarvan je in het dagelijks leven gebruik maakt om onbewust genomen beslissingen achteraf te onderbouwen. Je beïnvloedt de besluitvorming in je hersenen door de gedachten en gevoelens die aan de basis liggen van een beslissing te analyseren en te observeren. De kwaliteiten die je daarvoor dient in te zetten zijn: discipline, doorzettingsvermogen en daadkracht. Dit alles tezamen vormt de vrije wil.

de drie d’s

We zijn als mens voortdurend op zoek naar antwoorden op vragen als ‘Wie ben ik?’ en ‘Waarom leef ik?’ Op deze zoektocht zijn drie persoonlijkheidsaspecten belangrijk: daadkracht, discipline en doorzettingsvermogen. Stel je hebt een onderwerp dat steeds in de mist van je geest opdoemt en verdwijnt. Daadkrachtig besluit je op een dag om het tot op de bodem uit te zoeken. Met dit daadkrachtig voornemen ben je er niet. Je concentratie zal regelmatig verslappen. Op die momenten dien je gedisciplineerd door te zetten. Het woord discipline is verwant aan het woord discipel. Je zult je als een leerling volledig moeten overgeven aan het proces van vragen stellen, het onderwerp tot op de bodem uitdiepen. Wanneer je dit weet vol te houden krijg je uiteindelijk inzicht in de diepere betekenis van de twee kernvragen.

Zie ook:
denken en geloven
dilettanten
puzzel leggen
kernwaarden in de opvoeding
meer dan alleen talent
mechanische liefde

verborgen kracht

We proberen voortdurend grip te krijgen op de verborgen kracht in onze emoties. Normaal gesproken worden we daarbij gestuurd en geremd door wetten en tradities. Soms, zoals tijdens een oorlog, verdwijnt deze maatschappelijke controle. Wanneer de sociale discipline wegvalt ontspoort bij sommigen hun zoektocht. In een wereld van macht creëren ze een illusie van kracht door gevangenen te martelen. Ze beseffen niet dat kracht niet kan worden afgedwongen door met geweld de emoties van het slachtoffer bloot te leggen. Je ervaart de kracht pas wanneer je iedere poging om haar te beheersen loslaat.

mediteren

Het woord mediteren komt van het Latijnse meditari: op iets studeren, peinzen over. Tegenwoordig heeft mediteren de betekenis van in jezelf keren om wijsheid te vinden. Volgens de richtlijnen van de meeste meditatiescholen dien je daarvoor een gedisciplineerd leven te leiden dat is gebaseerd op vastomlijnde fysieke en geestelijke oefeningen waarbij je het denken uitschakelt. Ik heb niets met deze technieken. Ik mediteer door alles juist diepgaand te bestuderen, onder woorden te brengen en te delen met anderen.

Zie ook: meditatief proces

schaduwwereld

Volgens Plato leven we in een schaduwwereld waar niets blijvend is. De wereld van de zintuigen. Daarnaast is er de onveranderlijke wereld van abstracties. Doel is om door de schaduwwereld heen de onveranderlijke wereld te aanschouwen. Dit is een pijnlijk proces. Je dient gedisciplineerd te zijn om je te kunnen ontworstelen aan de schaduwwereld.

Ik aanschouw regelmatig de naakte waarheid van het bestaan. Dit zijn pijnlijke momenten waarop ik het liefst wil terugkeren naar de veiligheid en verleidingen van mijn zintuigen. Wanneer ik echter gedisciplineerd blijf kijken ervaar ik uiteindelijk een wereld van vrede en begrip waarvan ik slechts een schaduw, een vage herinnering op schrift kan stellen.

Zie ook:
the ballad of Lucy Jordan
hersenschim