slapers

slapers
zijn door niets of niemand gewekt

dromers
kiezen niet, noch voor de dag noch voor de nacht

snoozers
zijn wakker maar willen niet, hoofdpijn ligt in het verschiet

wachters
wachten op de dag