scientology

Een van de gevaren van een spirituele zoektocht is dat je jezelf overlevert aan mensen die zeggen het antwoord te hebben. Die je met open armen ontvangen en vervolgens misbruiken om hun hebzucht en verlangen naar macht te bevredigen. Een van de groepen die zich daar schuldig aan maakt is de scientology kerk. Binnen deze organisatie stelt een auditor met behulp van een leugendetector vragen aan de ‘gelovige’ over diens gedachten en emoties. Iedere keer wanneer de gelovige een bepaald onderwerp heeft opgehelderd, ‘clear’ is geworden wijst de kerk hem op een volgende stap die hij nog moet zetten. Met de belofte van verlichting houdt Scientology de gelovige zo in een ijzeren greep en ontfutselt hem grote hoeveelheden geld. Zelfonderzoek is goed, wat de gelovige echter doet is het proces van zelfreflectie en zelfkritiek uit handen geven. Hij beseft niet dat verlichting niet het resultaat is van een stappenplan maar dat het bij iedere stap die je zet kan worden beleefd.

Zie ook:
trilemma
spirituele gevaren
delier