rompertje stumpertje trumpertje

De naam Trump roept de volgende associaties bij me op: rompertje, stumpertje, trumpertje. Waarom verklein ik de nieuwe president van Amerika tot baby- en peuterformaat? Probeer ik de gevolgen van zijn aanstelling te verkleinen door hem kleiner voor te stellen? De vraag zet me ertoe aan om vast te stellen wat ik van hem vind: Trump is met zijn gebrekkige moreel besef en zijn impulsieve en dominante gedrag een gevaar voor de wereld waarin ik leef. Direct hierop volgend bedenk ik dat misschien later zal blijken dat ik zijn invloed te groot heb ingeschat. Dit leidt tot een nieuwe vraag: Verstop ik mezelf nu onder een warme deken waar alles goed komt? Straks blijk ik zelf het stumpertje te zijn, een onnozel en goedgelovig kind.

Zie ook:
nood leert bidden
dictator Trump
mindfucker