racistisch geweld

Ik heb me de laatste dagen verdiept in het gewelddadig optreden van de Amerikaanse politie tegen de zwarte bevolking. De meest gehoorde verklaring is racisme. Dat is me te gemakkelijk. Je zou stil moeten staan bij waar racisme mee begint: je niet kunnen inleven in mensen die er anders uitzien en zich anders gedragen dan jij. Ik heb daar soms ook moeite mee. Dit zou ook bij mij tot racisme kunnen leiden. Ik voorkom dit door zelfreflectie en zelfkritiek. Dit zijn helaas niet de hoogste waarden in de Amerikaanse cultuur en al helemaal niet bij de Amerikaanse politie. Een Amerikaanse politieman heeft altijd gelijk, ga niet met hem in discussie. In een cultuur waar individualiteit en persoonlijke kracht centraal staan wordt zelfkritiek als zwak ervaren. Alleen wanneer zelfkritiek onderdeel wordt van de cultuur en niet als een teken van zwakte wordt gezien komt er een einde aan racistisch geweld.