Pseudowetenschap?

Ik heb me de afgelopen week nog eens verdiept in de theorie van Carl Gustav Jung over het collectieve onbewuste. In dit collectieve onbewuste bestaan volgens Jung verbanden die gelijktijdig en onafhankelijk van elkaar plaats vinden en niet causaal kunnen worden verklaard: het synchroniciteitsprincipe. Bijvoorbeeld eeneiige tweelingen die onafhankelijk van elkaar worden opgevoed maar op hetzelfde moment in hun leven dezelfde beslissingen nemen. In de ogen van veel wetenschappers valt de theorie van Jung onder de noemer pseudowetenschap. Met deze negatieve kwalificatie gaan ze voorbij aan de betekenis van het woord wetenschap: het scheppen van het weten. Dit scheppingsproces biedt al in een vroeg stadium inzicht in patronen waar de op causaliteit gefocuste wetenschap nog geen grip op heeft zoals de kwantum verstrengeling. Jung was een van de creatieve geesten die zich, blijkens zijn theorie over synchroniciteit, al bewust was van de kwantum verstrengeling voordat deze door natuurkundigen werd vastgesteld.

Zie ook:
archetypen
Is er leven na de dood ?
Hoe toevallig is toeval?