Categorie: eenzaam

De betekenis van eenzaam is ‘zonder gezelschap, alleen’. Het achtervoegsel -zaam betekent ‘de neiging tot iets hebbend’.

Zie ook de categorie één zijn.

er alleen voor staan

Hoe vaak hoor je niet: ‘Uiteindelijk sta je er alleen voor.’ of ‘Je wordt alleen geboren en je gaat alleen dood.’ Deze uitspraken roepen reacties op als ‘Maar je hebt toch vrienden en familie!?’ Dat klopt, maar ondanks hun liefde en steun blijf je verantwoordelijk voor je eigen leven. Zij kunnen niet jouw leven leiden en jij niet dat van hen. Ieder mens moet zelf de zin van het leven ontdekken. Met je liefde en met de inzichten die je daarbij opdoet kun je vervolgens een steun zijn voor anderen op hún ontdekkingsreis. Op deze reis zullen zij, net als jij, ontdekken dat de weg anders is maar de bestemming dezelfde.

Zie ook:
medeverantwoordelijk
drie verantwoordelijkheden

emotioneel instabiel

Hoe langer de onzekerheid door de coronacrisis duurt hoe groter de kans dat je emotioneel instabiel raakt. Herken en erken tijdig dat je emotioneel aan je grens zit:

  1. Stemmingswisselingen, je voelt je nu eens hoopvol dan weer wanhopig, nu eens blij dan weer verdrietig.
  2. Verstoppen, je zou in een hoekje willen wegkruipen.
  3. Angst, je bent bang ziek te worden en dood te gaan, bang dat je geen inkomen meer zult hebben.
  4. Verlies, je bent bang vrienden en familie te verliezen.
  5. Twijfel, je twijfelt of er nog wel een positieve toekomst voor je is.
  6. Relatiestress, je raakt gestrest door je partner en kinderen.
  7. Eenzaamheid, je hebt het gevoel volledig op jezelf te zijn aangewezen.
  8. Controle, je hebt het gevoel de controle over jezelf kwijt te raken.
  9. Impulsief, je reageert steeds vaker impulsief, ongeremd.
  10. Dissociatie, je hebt het gevoel dat wat je denkt, voelt en doet niet van jezelf is.

Zie ook:
Hoe overleven we de coronacrisis?
Gevaar!

overtollig

De coronacrisis zal behalve grote economische gevolgen ook grote geestelijke gevolgen krijgen. Veel mensen die nu hun huis niet uit kunnen zullen last krijgen van stress door onzekerheid, eenzaamheid en het gedwongen stil zitten. Terwijl deze gedachte aan me voorbij trekt krijg ik het gevoel overtollig te zijn, te veel. Het doet me denken aan het schuldgevoel dat ik van ouderen ken als ze zien dat jongeren eerder overlijden dan zij. Ik laat dit gevoel los en besluit dat ik wil genieten van het moment. Glimlachend kijk ik naar het koekje in mijn hand.

nepotisme

De oorspronkelijke betekenis van het Latijnse woord nepos is nakomeling, kleinzoon, neef. Bij nepotisme worden familieleden en vrienden bevoordeeld door iemand met een hoge positie. De meest voor de hand liggende verklaring is dat deze persoon zich wil verzekeren van een groep mensen die hem beschermen en zijn zelfvertrouwen versterken met hun bewondering en dankbaarheid. Er is nog een tweede verklaring. De macht van de hooggeplaatste maakt dat zijn inlevingsvermogen krimpt. Hij vereenzaamt. Eenzaamheid die hij probeert te verzachten door zich te omringen met familieleden en vrienden. Het feit dat hij hun liefde moet kopen doet daar voor hem niets aan af. Dat is de prijs die hij denkt te moeten betalen voor de groei van zijn macht.

Zie ook: dynastie

slachtoffergevoel

Een van de gevoelens die je geluk het meest in de weg staan is het gevoel slachtoffer te zijn van iets of iemand. Je voelt je slachtoffer wanneer er negatieve gevoelens bij je zijn opgewekt die je niet wilt en die zich eindeloos lijken te herhalen. Gevoelens als: eenzaamheid, verdriet, woede, en vernedering. Het risico dat je bij  deze gevoelens loopt is dat je er geen verantwoording voor neemt. Niet accepteert dat het je eigen gevoelens zijn waar je aan vast kunt houden of die je kunt loslaten. Door ze los te laten ontstaat er ruimte voor mededogen en voor overgave aan wat je gevoel overstijgt.

Vergeet bij het volgende voorbeeld alle godsdienstige constructies die er omheen zijn gebouwd en richt je op de kern van het verhaal: het lijdensverhaal van Christus, slachtoffer van een haatcampagne. Aan de vooravond van zijn kruisiging zag hij in de hof van olijven zijn gevoel onder ogen en koos ervoor om het los te laten en zich open te stellen voor iets dat zijn gevoel oversteeg. In zijn gebed tot god ‘Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg; maar laat niet mijn wil, maar uw wil geschieden.’ Het tweede moment was toen hij, aan het kruis hangend, de beker van het lijden tot de laatste druppel had leeggedronken en zijn laatste woorden sprak: ‘Vader, in uw handen leg ik mijn geest.’ Ik roep je niet op om christen te worden maar leer van dit verhaal dat je geen slachtoffer hoeft te zijn van je gevoel.

Zie ook:
maak van je hart geen moordkuil
mededogen

pensioenleeftijd

De pensioenleeftijd gaat door de stijgende levensverwachting snel omhoog. Hierdoor zul je als jongere langer moeten werken. Ondanks het feit dat de gemiddelde levensverwachting hoger wordt, betekent dit niet dat je jezelf ook gezond zult blijven voelen tot aan je overlijden. De levensverwachting in goed ervaren gezondheid ligt bij de meeste mensen lager dan de officiële pensioenleeftijd. Tel hier de eenzaamheid bij op die ontstaat door een kleiner wordende vrienden- en familiekring en vraag jezelf af: Wacht ik op het geluk totdat ik honderd ben, de levensverwachting voor de huidige generatie jongeren? Of ga ik op zoek naar het geluk dat onafhankelijk is van leeftijd? Wanneer je niet voor dit laatste kiest, troost je dan met de gedachte dat eenzame ouderen 14 procent meer kans hebben om vroegtijdig te overlijden.

Zie ook: als je maar gezond bent