perpetuum mobile

Vorige week was ik in een museum in Sevilla waar ik een schilderij zag waarop een stierenvechter zijn dapperheid en zelfbeheersing bewees ten koste van een stier. Dit beeld deed me denken aan terroristen die zichzelf in de politieke arena proberen te bewijzen ten koste van hun slachtoffers. Ook zag ik een schilderij waarop kinderen en een zwangere vrouw waren afgebeeld. Toen ik vervolgens het museum verliet zag ik op straat een trotse zwangere vrouw lopen. Plotseling drong de elegantie van het perpetuum mobile van leven en dood tot me door.

Zie ook:
de schepping
duurzaam