optimist pessimist realist

Ik ben optimist, pessimist en realist. Ik heb niet alleen oog voor het beste en het slechtste in de mens maar ook voor de feiten over de mens. Als optimist zeg ik, kijk naar de techniek en naar de groei van de wereldbevolking en zie hoe de mens wordt voortgedreven door het beste dat hij in zich heeft, innovatie en liefde. Als pessimist zeg ik, kijk naar het aantal slachtoffers van oorlog en terreur en zie hoe slecht de mens is. Als realist zeg ik, kijk naar de feiten en zie hoe sinds de jaren vijftig het aantal oorlogsslachtoffers in niet-moslim landen is gedaald  en zie hoe tussen 2016 en 2017, 82% van de toegenomen rijkdom naar de rijkste 1% in de wereld ging.