open huis

Een van de belangrijke vragen in onze tijd is: Ben ik bereid mijn huis open te stellen voor een vreemdeling? Stel je hebt een kamer die je niet gebruikt en je zou daar iemand kunnen laten wonen. Deze persoon zal gebruik maken van alle voorzieningen in je huis. Hij zal ook een lange tijd een beroep doen op je inkomen. Stel dat deze persoon vijandig staat tegenover je normen en waarden en misschien zelfs je baan zal afpakken. Wat doe je dan, haal je hem in huis? Voor veel mensen is Nederland hun huis en thuis. Een grote groep van hen heeft het gevoel dat ze worden gedwongen om dit huis open te stellen voor hun vijand. Voor vreemdelingen die hun cultuur afkeuren, die mee-eten uit de sociale ruif en hen misschien werkloos zullen maken. Alleen wanneer je oprecht en eerlijk de vraag beantwoordt of je je eigen woning voor hen open zou stellen begrijp je waarom anderen de grenzen willen sluiten.

Zie ook:
kosmopolitische idealisten
vluchtelingenprobleem