mogelijkheden

We denken in feiten en vergeten dat feiten ontstaan uit mogelijkheden. Wanneer je de bron van je kennis wilt ontdekken zul je de feiten moeten loslaten en je richten op de mogelijkheden. Dit doe je door de feiten vragenderwijs tot op de bodem te ontleden. Aangekomen op de bodem van je kennis ontdek je een zee van mogelijkheden. Terwijl je deze stil en aandachtig beschouwt ontdek je dat je deel bent van de schepping, van een eindeloze stroom feiten die, net als de antwoorden op je vragen, ontstaan en verdwijnen.

Zie ook:
smeltkroes
contemplatie
er is meer
onveranderlijk
verkennen
uitvoerders
een vlakke lijn